Tillväxtverket

Nu byggs stommen till Folkungagatan 44 - Stockholm

Morgon och lunchtid – under dessa tider riskerar arbetet med det nya huset på Folkungagatan 44 att skapa störande ljud de närmaste veckorna.

Byggarbetare lägger grunden för en byggnad.

Under hösten reses stommen till det nya huset. En bild från 7 september 2020.

Byggprojektet på Folkungagatan 44, Stockholmskontorets grannfastighet, går vidare enligt tidplan.

De markarbeten och grundförstärkningsarbeten som pågått under de senaste månaderna är avslutade.

Kranar lyfter in materialet

Nu bygger man husets stomme, ett arbete som pågår fram till våren 2021 då stommen ska ha nått husets fulla höjd.

Materialet till stommen levereras via Åsögatan och Folkungagatan, för att sedan lyftas vidare in med lyftkranar.

Under de närmaste veckorna utföra man så kallade infästningar mot huset på Västgötagatan. Detta arbete befaras skapa visst stomljud och kommer därför att förläggas klockan 07-09 och klockan 12-13, för att det ska störa så lite som möjligt.

En utrymningsväg tillfälligt avstängd

Vi vill också påminna om att utrymningsvägen från stora receptionen på entréplan mot bygget är avstängd till och med vecka 40 (början på oktober). Fram till dess får vi vid behov utrymma mot Västgötagatan istället.

Nödutgångarna mot bygget i de två trapphusen kan däremot användas precis som vanligt och alla utrymningsvägar är tydligt skyltade.

Vid frågor kontakta Ulf Eriksson, Tillväxtverkets lokalsamordnare.