Tillväxtverket

Störningar i Starleaf

På grund av Covid-19 har trafiken i StarLeaf ökat med 300 procent världen över. Det här har lett till problem när vissa ska ansluta sig till möten.

Den ökade trafiken har gjort att enstaka möten inte registrerats i StarLeaf. Det betyder att mötesdeltagare inte har kunnat ansluta till möten. I vissa fall syns inte ens knappen du trycker på för att ansluta i själva appen eller på panelen. Om det här inträffar måste du boka om ditt möte.

StarLeaf har informerat oss om problemet. De jobbar på att utöka kapaciteten i plattformen. Problemet ska vara åtgärdat senast nu i början på vecka 12.