Tillväxtverket

Mer störande ljud igen (Stockholm)

Nu är rivningen av fastigheten på Folkungagatan 44 återigen inne i en fas som stör extra mycket. Den pågår sannolikt även under hela nästa vecka.

Bullret kommer från arbete på gårdsplanen mellan Tillväxtverkets lokaler och Folkungagatan 44. Gårdsbjälklaget har tagits tas bort och man gräver sig nu ner till garagets bottenplatta – med start i den norra delen mot Folkungagatan.

Arbetet är en del av tungrivningen av fastigheten – vilket är det moment i byggprocessen som stör mest. För att klara tidsplanen har arbetet dessutom intensifierats, vilket lett till mer buller än projektledningen räknat med från början.

Mätningar i våra lokaler

Projektet mäter buller och vibrationer dygnet runt via sändare i och runt bygget, för att kunna avgöra om nivåerna är alltför störande eller potentiellt skadliga.

På vår begäran, och i samarbete med Vasakronan, så kommer också mätare att placeras ut inne i Tillväxtverkets lokaler. Allt för att vi ska kunna följa upp störningarna ur arbetsmiljösynpunkt.

Tungrivningen beräknas vara klar i månadsskiftet mars/april.

Vid frågor går det bra att vända sig till Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket.