Tillväxtverket

Stöd för dig som tar fram underlag till tal

Nu finns ett nytt stöd för dig som tar fram underlag till tal – och därmed även för dig som företräder Tillväxtverket på externa arrangemang.

Porträtt bild på en man.

Klas Rabe

Här svarar Klas Rabe, verksamhetsutvecklare på Gd-staben, på tre frågor om det nya stödet:

Vad är det för stöd du har tagit fram Klas?

- Det är inte bara jag. Jag har samarbetat med Kommunikation och många kollegor i sakverksamheten har gett feedback på tester. Tillsammans har vi skapat en ny Word-mall för talunderlag. Den utgår från vilka det är som kommer att lyssna och vad Tillväxtverket vill att dessa personer ska minnas efteråt.

- Vi har även tagit fram en stödjande rutin, där du som tar fram underlag får möjlighet att stämma av med såväl berörd ämneskommunikatör som med Gd-staben. Om det är gd som ska använda mallen så ska dessutom du och din chef gå igenom den med henne på en veckoberedning.

- Sist men inte minst så förbereder vi korta interna utbildningspass om budskapsarbete, som riktar sig både till dig som skriver underlag och till dem som ska företräda myndigheten.

Varför har ni prioriterat detta?

- Målet med det samlade stödet är att höja kvalitén på våra framträdanden och skapa en trygghet för alla inblandade i arbetet med talunderlag.

- I det ingår att bättre ta vara på vår samlade kunskap och återanvända budskap som vi har mejslat fram tidigare, därav vikten av att stämma av med olika funktioner i organisationen.

Hur hittar jag mallen och mer information?

- Mallen ligger i Word, i mappen Kommunikation.

- Mer Information hittar du under rubriken Underlag till talare på sidan Kommunikationsplanera samt på sidan Veckoberedning med gd.

Gå till sidan Kommunikationsplanera

Gå till sidan Veckoberedning med gd