Tillväxtverket

Risk för störande ljud 26/2 - 2/3 (Stockholm)

Från den 26/2 till 2/3 riskerar rivningen av Folkungagatan 44 att störa oss mer än vanligt.

Med start på onsdag eller torsdag (26/2 eller 27/2) kommer rivningsarbetet att gå ned genom gårdsbjälklagret. Till en början måste man bila sig ned, en arbetsmetod som skapar störande ljud.

Detta arbete pågår under resten av veckan och kan eventuellt fortsätta även under måndagen 2/3. Därefter kan man börja klippa sönder betongen istället – en arbetsmetod som ger mindre störande ljud.

Rivningen av Folkungagatan 44 är i sitt slutskede och beräknas vara klart i månadsskiftet mars/april.

Störs du av ljud i ditt arbete och vill kunna jobba hemma? Prata med din närmsta chef. Ser du ljudreducerande hörlurar som ett alternativ, så finns de att låna i fastighetens reception.

Vid frågor går det bra att vända sig till Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket