Tillväxtverket

Åtgärd för minskat byggbuller i mars (Stockholm)

Denna vecka börjar Vasakronan att använda en ny arbetsmetod vid rivningen av Folkungagatan 44. Förhoppningsvis kan vi se fram emot förbättrade ljudnivåer och framförallt kortare intervall av höga ljud.

Rivningarna av fastigheten på Folkungagatan 44 går enligt tidplan och beräknas att vara klara i slutet av mars.

Sedan december har ljudnivåerna från rivningen ökat, vilket framförallt beror på att vissa konstruktioner i huset har visat sig vara mer svåra att riva än man från början trott. Man har därför börjat bila mer än planerat, vilket är en rivningsmetod som orsakar höga ljudnivåer.

För att minska mängden bilningsarbeten börjar Vasakronan i veckan att använda en större maskin som har möjlighet att klippa svåra konstruktioner från marken. Den har tyvärr inte kunnat användas tidigare på grund av att huset varit högre.

Man kommer fortfarande behöva genomföra en del bilningsarbeten, men kan nu också klippa konstruktioner i större utsträckning, vilket förhoppningsvis kommer att förbättra ljudnivåerna och framför allt längden på intervallerna av högra ljudvolymer.

Kontakt

Intern service bevakar ombyggnaden och informerar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket.