Tillväxtverket

Nu blir det enklare att kontakta HR

Från och med den 12 februari finns även HR i ärendehanteringssystemet Easit.

Om du har en HR-fråga kan du nu registrera ditt ärende via Easit. Du når Easit via verktygslistan här på Medarbetarsidorna. En annan förändring är att den tidigare mejladressen byts ut till hr@tillvaxtverket.se. Alla mejl som skickas dit kommer att registreras i Easit .

Enklare vardag

Med smartare arbetsprocesser blir arbetsdagen enklare för alla medarbetare på Tillväxtverket. Inom avdelning Myndighetsstöd kallar vi detta för ”Enklare vardag”. Vi på avdelning Myndighetsstöd utvecklar allas våra arbetssätt genom förenkling, digitalisering och automatisering. Detta är en del av resultatområdet Modern myndighet.