Tillväxtverket

Dags för lönerevision

Det är dags för årets lönerevision. Lönesamtalen mellan chef och medarbetare börjar inom kort.

Det lönesättande samtalet genomförs i två steg:

  1. Du och din chef ska var för sig ge sin bild av din prestation under perioden 1 januari – 31 december 2019. Prestationen kopplas till våra lönekriterier (Mål och resultat samt Uppfyllelse av medarbetarpolicyn).
  2. Din chef informerar dig om din nya lön.

Mallen för lönesamtalet hittar du i Word #HR. Förbered dig väl inför samtalet genom att tänka igenom hur du ser på din prestation under det gångna året.

Ny lön gäller från och med 1 april.

Mer information

Mer om årets lönerevisionPDF, dokumentet har tagits fram i samverkan mellan HR, Saco och ST.

Vi har även samlat information om lön och lönerevision på Medarbetarsidorna Informationen har tagit fram i samverkan mellan HR och fackliga representanter från SACO och ST.