Tillväxtverket

Nya rapporter från omvärldsarbetet

Ökat politiskt fokus på förenkling för företagande, allt fler tecken på avmattning och IT-brott mot företag ökar. Det är några ämnen som lyftes i omvärldens seminarier och rapporter under sista kvartalet 2019.

Två händer håller i en jordglob.

Nya rapporter

Nu finns rapporterna för september - december 2019 från medie- och omvärldsbevakningen.

Aktuellt i omvärlden presenteras i nytt format. En rapport med länkar i fotnot till samtliga refererade källor, cirka 100 stycken. I den kan du finna mycket av relevans för ditt eget arbete.

Omvärldsarbetet

Omvärldsarbetet består av tre delar; mediebevakning, omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Omvärldsarbetet samordnas av ett team bestående av medarbetare från Analys, GD stab och Kommunikation. I omvärldsarbetet ingår också ett omvärldsnätverk bestående av ett 30-tal medarbetare från organisationen.

Omvärldsarbetets syfte

Syftet med omvärldsarbetet är att det ska bidra till att utveckla Tillväxtverket. Vi ska vara en myndighet med kunskap och förståelse för omvärldsutvecklingen och dess påverkan på företag, regional tillväxt och myndighetens insatser.

Senaste nytt från vår medie- och omvärldsbevakning.