Tillväxtverket

Nya rollups om Tillväxtverket

Nu har vi nya rollups om Tillväxtverket - på svenska och engelska. Vi har också en ny rollup om Tillväxtverket och EU.

Två av våra nya rollups lyfter fram Tillväxtverkets övergripande budskap om vad vårt arbete bidrar till: Hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Rollup 1 är gjord för att kunna användas på egen hand och är den rollup vi främst kommer att ta med till externa konferenser och seminarier.

Rollup 2 kan också användas separat, men är framför allt tänkt att användas tillsammans med en rollup med fotografi. Nedan ser du rollup 2 tillsammans med en rollup av detta slag (rollup 3).

Rollup 1-3 finns på alla kontor. En engelsk variant av rollup 1 kan lånas av alla från det gemensamma lagret i Stockholm.

Rollup med budskap och rollup med bild

Rollup 2 och 3

Rollup bild och budskap svensk

Rollup 1

Rollup med bild och budskap på engelska

Rollup 7

Tillväxtverket och EU

Vi har också en ny rollup om Tillväxtverket och EU (rollup 7). Det nya budskapet lyfter fram vad Tillväxtverket och EU bidrar till genom vårt samarbete: Tillsammans stärker vi regional tillväxt.

Rollup 7 finns på alla kontor som arbetar med EU-program.

Läs mer och boka

Alla våra nya rollups är tryckta med låg energiförbrukning och med bläck utan flyktiga organiska ämnen.

Mer information finns på sidan Presentationsmaterial. Här kan du till exempel se vilka rollups som kan lånas från det gemensamma lagret i Stockholm.

Gå till sidan Presentationsmaterial

Synpunkter eller frågor?

Våra nya rollups är framtagna av Kommunikation, som ett led i det löpande arbetet att stärka Tillväxtverkets varumärke. Har du synpunkter på vårt utbud av rollups? Kontakta Annika Friberg.

Intern service ansvarar för det gemensamma rollup-lagret i Stockholm. Alla produkter från lagret bokas via Konferensservice. Från Konferensservice kan du också få svar på praktiska frågor kring hanteringen av rollups.

konferensservice@tillvaxtverket.se