Tillväxtverket

Lokalinformation (Stockholm)

Lokalanpassning på plan 6 och ventilationsarbete i hela fastigheten – det är två nyheter som berör Stockholmskontoret.

Från 27 januari till 1 maj sker lokalanpassning på plan 6 i vår fastighet. Arbetena kommer kunna medföra viss störning. De mest störande arbetena utförs mellan klockan:

  • 07.00 - 09.00
  • 11.00 - 12.00
  • 16.00 - 17.00

Leveranser

Lokalanpassningen innebär även att det kommer att ske mer leveranser än vanligt under februari-april. De kommer främst att ske via lasthissen vid Västgötagatan 3.

Arbete med ventilationen

Från mitten av vecka 6 och fram till vecka 8 kommer mindre arbeten på ventilationsanläggningen i fastigheten att göras. Arbetet ska normalt inte innebära några olägenheter i form av störande ljud eller liknande.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kring våra lokaler är ni välkomna att kontakta:

Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket

namn.efternamn@tillvaxtverket.se