Tillväxtverket

Ge din nya kollega en bra start!

Samlad basinformation till alla nyanställda och nya checklistor för chefer och faddrar – det är exempel på delar som ska bära upp Tillväxtverkets nya introduktionsprocess. Ambitionen är att ge alla våra nya kollegor en bra start.

Porträtt på Per Cederblad

Per Cederblad, HR-chef

Under hösten har HR lett arbetet med att ta fram en ny introduktionsprocess för nyanställda. Många medarbetare från flera olika enheter har varit involverade.

- Att många har deltagit har varit mycket värdefullt, kommenterar Per Cederblad, HR-chef. Tillsammans har vi skapat en process som underlättar för alla inblandade att ge våra nya kollegor en lyckad start.

Tydliga förväntningar på chefer och faddrar

Den nya introduktionsprocessen bärs upp av flera olika delar. Här är viktiga exempel:

  • Nya rutiner för hur dator, telefon och annat praktiskt fixas inför en anställning.
  • Nya checklistor med tydliga förväntningar på chefer och faddrar.
  • Checklista även för de nyanställda.
  • Samlad basinformation för alla nyanställda på Medarbetarsidorna.

Introduktionsdagen, som arrangeras två gånger per år, kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av introduktionen. Men från och med i år kompletteras den med en digital välkomstträff varannan månad - med information från delar av avdelningen Myndighetsstöd. På träffen får de nya även möjlighet att ställa frågor och ge förbättringsförslag kring introduktionen.

"Vi har alla ett ansvar"

Per Cederblad betonar också att vi alla ett ansvar för att nya medarbetare ska känna sig välkomna och att den första tiden är särskilt viktig.

- Och har du en ny kollega på din enhet är det förstås extra viktigt att hjälpa till, tillägger Per, även om du inte är fadder. Dela med dig av din kunskap men glöm inte den sociala biten - bjud in till lunch, fika och andra sociala aktiviteter.

Den samlade basinformationen för nyanställda hittar du på sidan Nyanställd. Här finns också checklistor etc. som ska underlätta introduktionen.

Gå till sidan Nyanställd