Tillväxtverket

Regleringsbrev för 2020

Nu har vi fått våra regleringsbrev för i år. En ny nationell strategi för hållbar regional utveckling, bidrag till regerings samverkansprogram kopplat till regionalt tillväxtarbete och ett nytt återrapporteringskrav för ERUF, är några av nyheterna.

Årets regleringsbrev för våra två utgiftsområden innehåller totalt tio återrapporteringskrav (varav två är nya) och 13 uppdrag (varav tre är nya).

Nya uppdrag

Exempel på nya uppdrag är Tillväxtverkets bidrag i arbetet med regeringens samverkansprogram och beskrivning av hur dessa kan kopplas till det regionala tillväxtarbetet. Vidare ska vi bistå Regeringskansliet med att ta fram ny nationell strategi för hållbar regional utveckling.

Nytt återrapporteringskrav för ERUF

Flertalet av våra återrapporteringskrav och uppdrag känner vi igen från tidigare år men det finns några nyheter. Vi har bland annat fått ett nytt återrapporteringskrav där vi ska redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att effektivisera vårt arbete som förvaltande myndighet för de europeiska regionala utvecklingsfonderna.

Regeringen har också specificerat den avrapportering som ska göras av regionalfondsprogrammen och de territoriella samarbetsprogrammen, i bilaga 2 och våra tidigare pågående uppdrag i bilaga 3.

Anslagsnivåerna är satta i enlighet med den dialog vi har haft med näringsdepartementet. Den största skillnaden i nivå jämfört med förra året avser näringslivsanslaget där medlen för genomförandet av landsbygdsuppdragets näringslivspaket tagits bort. En nyhet för i år är också att vi fått ytterligare ett separat regleringsbrev som specificerar anslagsnivåer och villkor för näringslivsanslaget 1:5. Information som tidigare varit ett avsnitt i vårt regleringsbrev för våra två utgiftsområden Näringsliv (24) och Regional tillväxt (19).

Du kan ta del av samtliga regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats via nedanstående länk. Där finns alltid de senaste versionerna publicerade.

Till regleringsbrev för Tillväxtverket 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. Av regleringsbreven framgår bland annat myndigheternas uppdrag, anslagstilldelning samt hur dessa får användas.