Tillväxtverket

Förändringsstopp i IT-miljön

Under julledigheterna mellan 20 december och 10 januari 2020 gör IT inga nya förändringar i vår driftmiljö.

IT-enheten uppmärksammar alla medarbetare om förändringsstopp i vår driftmiljö under semestertiderna. Förändringsstoppet gäller utveckling och driftsättning av ny funktionalitet i vår IT-miljö. Med IT-miljö menas Tillväxtverkets IT-system, driftmiljöer, klientdatorer, programvaror och IT-tjänster.

Har du projekt, aktiviteter eller initiativ som kräver förändringar och planering, hör av dig till IT!