Tillväxtverket

Vid misstanke om brott

Svenska myndigheter förväntas idag att vara serviceinriktade och snabba på att göra utbetalningar. Men samtidigt som detta gör livet lättare för de allra flesta, så gynnar det också kriminella.

Tillväxtverket betalar årligen ut omkring en miljard kronor i stöd. Myndigheten granskar alla projekt som får stöd så att skattemedlen används på rätt sätt.

Att bekämpa fusk och bedrägerier är en viktig fråga för myndigheten. Om vi misstänker brott i stödverksamheten gör vi en anmälan.

Gäller misstankarna EU-medel sker anmälan till Ekobrottsmyndigheten och gäller det våra andra medel sker anmälan till Polismyndigheten.

Läs mer i Brott i stödverksamhetenPDF