Tillväxtverket

Nya tröskel­värden och höjt belopp för direkt­upphandling från 1 januari 2020

EU-kommissionen justerar vid årsskiftet de så kallade tröskelvärdena (beloppsgränsen) för offentlig upphandling. Det betyder bland annat att vi får nya direktupphandlingsgränser för 2020 och 2021. Därför är det nu viktigt att ha koll på tröskelvärdena och veta hur dessa beräknas. En felaktig bedömning av vilka regler som gäller kan få konsekvensen att upphandlingen måste göras om.

Tröskelvärde är det beloppsgräns som används i offentlig upphandling för att avgöra hur upphandlingen ska göras. Tröskelvärdet avgör vilka regler en upphandling ska följa. Om beloppet hamnar under tröskelvärdet gäller de svenska reglerna, och hamnar beloppet över tröskelvärdet gäller de direktivstyrda reglerna. Tröskelvärdena revideras vartannat år.

De nya beloppen påverkar direktupphandlingsgränserna som beräknas som procentsats av tröskelvärdena.

Den 1 januari 2020 höjs direktupphandlingsgränserna som följer:

  • För upphandlingar som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) är den nya upphandlingsgränsen 615 312 kronor.
  • För upphandlingar som följer Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är den nya direktupphandlingsgräns 1 142 723 kronor.
  • För upphandlingar som följer Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är den nya direktupphandlingsgränsen 1 142 723 kronor.
  • För upphandlingar som följer Lagen om upphandling om koncessioner (LUK) är den nya direktupphandlingsgränsen 2 746 930 kronor.

För mer information läs på Upphandlingsmyndighetens sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att det är tidpunkten när upphandlingen annonseras eller när direktupphandling görs som avgör om det är nya eller gamla tröskelvärden som ska användas. Det innebär att för upphandlingar som annonserats under 2018–2019 ska de gamla tröskelvärdena användas.

Kontakt

Kontakta Meliha Sevinc Husberg på juridikenheten om du har frågor.