Tillväxtverket

Dags att testa Hållbarhets­testet!

Person vid dator skriver på post-it lappar. Bredvid finns en kafekopp, ett par glasögon och en telefon. Text på bilden - Hållbahetstestet

Hållbarhetstestet är klart. Nu är det dags att testa testet som ska hjälpa dig som riggar insatser att få fram tydliga hållbarhets­effekter.

Vi frågade Johanna Giorgi om varför testet har tagits fram och hur det kan användas.

Bild på Johanna Giorgi

Johanna Girorgi

Varför har vi tagit fram Hållbarhetstestet?

Det finns egentligen tre orsaker till det

  • Ledningen vill att vi ska integrera arbetet med hållbar tillväxt i alla insatser och inte bara i enskilda uppdrag.
  • Vi vet att medarbetarna upplever en osäkerhet i vilket mandat och ansvar de har för att jobba med hållbarhet.
  • Vi ser att vi tenderar att skjuta över ansvaret på att arbeta med hållbarhet på de som söker finansiering hos oss, utan att sätta tydliga effektmål.

Hur kan Hållbarhetstestet lösa de problemen?

Testet är tänkt att underlätta för medarbetare att integrera hållbarhet och att styra mot tydliga effektmål. Det ska användas under planeringen av insatsen och är också upplagt för att det ska bli en del av hela projektplanen.

Vem ansvarar för att göra jobbet?

Handläggare och deras närmaste chefer. Handläggaren är expert på sina områden och därför bäst lämpad att avgöra vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta och hur de kan lösas. Chefen i sin tur ska säkerställa att arbetet görs. Ledningen kommer följa hur arbetet går när det här arbetssättet implementeras under det kommande året.

Till Hållbarhetstestet

Case att inspireras av!

Förmer information kontakta Johanna Giorgilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster