Tillväxtverket

Har du problem med anslutning till Starleaf-möten?

Just nu har vi problem med uppkoppling till våra Starleaf-möten. För att identifiera felet behöver vi användarnas hjälp med information om när och hur problemen uppstår.

När du upplever att:

  • Bilden fryser/blir svart
  • Displayern i mötesrummet slocknar/blir blå och felmeddelande syns (ange felmeddelandet).
  • Annat problem? Beskriv.

Meddela följande:

  • Vilka rum satt ni i? (Ange alla rum och datorer som deltog)
  • Hur var ni uppkopplade? Via utrustningen i rummet, egen dator, telefon?
  • Datum och tid för mötet samt vilket klockslag inträffade problemet?

Maila dessa uppgifter under den här veckan och fram till den 6 december, digitalarbetsplats@tillvaxtverket.se.