Tillväxtverket

Pulsmätning - nästa steg för vår medarbetarenkät

Att mäta medarbetarupplevelsen flera gånger under året ger bättre förutsättningar att snabbt fånga upp och komma tillrätta med det som inte fungerar bra. Tillsammans ska vi få möjlighet att bidra till en positiv utveckling som bidrar till att skapa smart samarbete.

HR har i uppdrag att ta fram pulsmätningar och därför tar vi nu nästa steg och går från 18 till 5 frågor. Under perioden 27/11 – 4/12 kommer du att få mejl med frågorna och då vill vi höra vad du tycker! Ta därför chansen att ge feedback för att värna om en attraktiv arbetsplats där alla trivs.

Resultatet delges innan den 13 december och blir därmed en temperaturmätning och ett dialogunderlag som komplement till tidigare enkäter och arbetsmiljöronder. HR undersöker även bättre systemstöd till 2020 för att införa fler pulsmätningar och för att ge värdefull, snabb och enkel återkoppling direkt till alla med bättre stöd för åtgärder.