Tillväxtverket

Friskvårdsbidrag – registrera ditt underlag senast 30 november

Vill du ha ditt friskvårdsbidrag utbetalt med decemberlönen? Då behöver du skicka in ett underlag som visar dina utlägg för friskvård senast den 30 november.

Registrera ditt friskvårdsbidrag i Primula med inskannat kvitto. Och kom ihåg att lämna det fysiska kvittot till din administratör.

Din ersättning

Du som arbetar heltid har rätt till ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor/kalenderår. Är du nyanställd under året får du 500 kronor/kvartal från och med det kvartal du anställdes. Arbetar du deltid är bidraget i förhållande till din deltidsprocent.