Tillväxtverket

Dags för medarbetarsamtal och individuell målsättning för 2020

På Tillväxtverket har vi en årscykel av olika samtal mellan chef och medarbetare. Därför är det nu dags för nästa medarbetarsamtal där du även har möjlighet att ta fram inspirerande och individuella mål för kommande år.

Under november till januari månad sker medarbetarsamtalet där en individuell uppdrag- och utvecklingsplan tas fram för samtliga medarbetare. Syftet är att sätta individuella resultat- och medarbetarmål för det kommande året. Den individuella planen för medarbetaren tas fram i dialog med närmsta chef och är också den som följs upp i det lönesättande samtalet.

Under maj till september månad genomförs en halvårsuppföljning av planen. Mellan den perioden sker löpande uppdragsdialoger som är kortare regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare.

Här hittar du instruktioner för medarbetarsamtalet och mallen för Uppdrag- och utvecklingsplan