Tillväxtverket

Stödmedels­hantering – en viktig del i vår utvecklingsresa

Nu drar Verksamhetsstöd igång med en översyn av stödmedelshanteringen. Det är en direkt beställning av ledningsgruppen och en viktig del i vår utvecklingsresa. Syftet med översynen är att åstadkomma sammanhållna och effektiva processer för stödmedelshanteringen.

Varför är det så viktigt och varför är det en del i vår utveckling?

– Jo, det säkerställer en rättssäker hantering med hög servicegrad till våra kunder och effektivitet internt så att målen för uppdrag och insatser nås, säger Kajsa Mattsson, enhetschef på Verksamhetsstöd.

Uppdraget har de nationella stöden som huvudfokus, men tar även hänsyn till EU-programmen för att belysa likheter och skillnader samt överföra kunskap och erfarenheter. Målet för översynen är att vi ska ha en stödmedelshantering som

  • Bidrar till att vi når det syfte och mål som våra uppdrag och insatser omfattar.
  • Skapar mervärde hos stödmottagarna och upplevs som tydlig och kundvänlig.
  • Är rättssäker och transparent.
  • Är effektiv och bidrar till både ett gott samarbetsklimat med stödmottagarna och internt.
  • Tar vara på de möjligheter som finns inom digitalisering för att vara relevanta både idag och i morgon.

Uppdraget kommer att genomföras utifrån ett agilt perspektiv och med en tvärprofessionell arbetsgrupp. Översynen beräknas vara klar vid årsskiftet och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2020.

Kontakt

Om du vill veta mer om projektet kan du kontakta projektledaren Christer Hedlund christer.hedlund@tillvaxtverket.se eller projektägare/enhetschef Kajsa Mattsson kajsa.mattsson@tillvaxtverket.se.