Tillväxtverket

Rivningen av Folkungagatan 44 - i slutet av oktober vet vi mer

Rivningen av Tillväxtverkets grannfastighet på Folkungagatan 44 i Stockholm börjar på allvar vecka 44. Först då kommer vi att veta mer om hur rivningen påverkar vår arbetsmiljö.

Arbetet med Tillväxtverkets grannfastighet på Folkungagatan 44 fortsätter enligt plan. Rivningen av huvuddelen av fastigheten börjar vecka 44 och pågår i 5–6 månader. Innan rivningen har börjat är det mycket svårt att veta hur den kommer att påverka vår arbetsmiljö.

Inga farliga ämnen

Enligt den miljöinventeringen som Vasakronan har gjort så finns det inga farliga ämnen i den fastighet som rivs, men fler insatser görs likväl för att förhindra besvär med byggdamm.

Den duk som byggställningarna kläs in med skyddar mot byggdamm och för att begränsa byggdammet kommer rivningsarbetet också att bevattnas. All luft som kommer in i vår fastighet passerar genom filter och kommer att övervakas under hela byggprojektet.

Inga sprängningar

Vad gäller ljud så rivs fastigheten med ett plan i taget, utan sprängningar eller liknande. Duken som byggställningarna kläs in i absorberar ljud, liksom det staket som skyddar nödutgången mot Folkungagatan.

Det är dock rimligt att räkna med störande ljud i någon form. Ljudkänsliga möten, till exempel livesändningar, kan därför vara säkrast att genomföra i en extern lokal istället.

Störs du av ljud i ditt arbete och vill kunna jobba hemma? Prata med din närmsta chef. Ser du ljudreducerande hörlurar som ett alternativ, så finns de att låna i fastighetens reception.

Mer information löpande

Hela ombyggnaden av Folkungagatan 44 ska vara är klar 2022. Intern service bevakar ombyggnaden och informerar löpande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket.