Tillväxtverket

Påminnelse: Dags för flexavstämning

Den 30 september är det dags för flexavstämning. Information om den stundande flexavstämningen hittar du här.

30 september är avstämningsdatum för flextid. Alla flextimmar över 50 kommer då att tas bort och alla timmar under -10 kommer att korrigeras med löneavdrag.

Du hittar ditt akuella flexsaldo i tidredovisningen Business World, i Saldolista under Daglig tidregistrering. Flexsaldot uppdateras dagligen, så snart en tidrapport blir attesterad och får status Överförd.

Inför flexavstämningen är det viktigt att all tid t.o.m. vecka 40 klarmarkeras senast tisdagen den 8 oktober. När all tid är attesterad kommer flexavstämning att göras.

Lathund för flexavstämning

Lathund för flexavstämningPDF

Kontakt

Har du frågor? Kontakta ekonomienheten via Easit.