Tillväxtverket

Uppdaterad resepolicy: Digitalt först

Moa Hjertson

Moa Hjertson.

Tillväxtverkets koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska med 70 procent – jämfört med 2010. Och utsläppen minskar, men för sakta.

- Därför måste vi alla se över vårt resande, kommenterar Moa Hjertson, chef för Myndighetstöd. Reser vi bara när det finns ett tydligt behov - och reser vi så hållbart som möjligt?

Utsläpp från tjänsteresor är Tillväxtverkets största direktpåverkan på miljön. Andelen förnybar energi i våra lokaler är till exempel redan 98,1 procent. År 2020 ska andelen vara 100 procent.

Tio år senare, 2030, ska koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor ha minskat med 70 procent – jämfört med 2010. Målet ligger i linje med det nationella målet för utsläpp från transporter och togs av gd i samband med den årliga uppföljningen av miljöarbetet i våras.

- Det är ett tufft mål för oss som nationell myndighet med kontor på nio orter och med uppdrag att samverka med aktörer i hela landet. Men vi måste dra vårt strå till stacken och för att kunna ställa miljökrav på andra så måste vi leva som vi lär, säger Moa Hjertson.

Tydligare policy

2018 hade koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskat med 10 procent jämfört med 2010. Inte tillräckligt mycket om vi successivt ska nå målet.

- Därför har ledningen nu förtydligat resepolicyn så att det inte ska råda någon tvekan om vad som gäller, kommenterar Moa Hjertson. Vi ska bara resa när vi verkligen behöver, och när vi reser ska vi göra det så hållbart som möjligt.

- Vi kommer också att få siffror på koldioxidutsläppen två gånger per år framöver, för att kunna följa utvecklingen och ta ställning till om det krävs ytterligare åtgärder för att nå målet, tillägger Moa.

Digitalt först!

Hur kan vi då tänka, och agera, för att minska utsläppen från tjänsteresor? Svaret finns i resepolicyn: Genom att i första hand mötas digitalt.

- Vi har gjort stora investeringar i en digital infrastruktur som underlättar möten och samarbete på distans, konstaterar Moa. Den behöver vi använda ännu mer - även med externa aktörer. Numera kan vi ju till exempel ha digitala möten med regeringskansliet.

- Vi behöver också hjälpas åt för att bli bättre på att arrangera digitala möten, betonar Moa. Förberedelser och ordning och reda är till exempel särskilt viktigt för denna typ av möten.

- Och när vi behöver resa så ska vi, som sagt var, göra det så hållbart som möjligt, tillägger Moa. Det innebär tåg i första hand. Och är tågresan längre än en timme så har Tillväxtverket gjort det möjligt att boka första klass – allt för att vi ska kunna ta vara på arbetstiden och göra tågresor mer attraktiva.

Tänk på resor i planeringen

Möjligheten att flyga finns fortfarande kvar i resepolicyn – utifrån behov, tid och kostnad.

- Ibland måste vi flyga, konstaterar Moa. Men det är digitala möten som gäller i första hand. Och tåg i första hand när vi reser.

Ska vi ha dåligt samvete om vi reser mycket i tjänsten?

- Inte nödvändigtvis, svarar Moa. Vissa måste resa relativt mycket, andra behöver inte resa alls. Det viktiga är att vi följer resepolicyn. Men reser vi mycket kopplat till ett uppdrag så kanske vi också behöver se över hur vi arbetar. Eller med andra ord: Vi behöver tänka digitalt först redan i verksamhetsplaneringen!

Resepolicyn i korthet

  • Vi har i först hand digitala möten.
  • Vi reser till interna möten endast i undantagsfall.
  • Vi reser när det finns tydliga behov – men bara då.
  • Vi reser så hållbart som möjligt.
  • Vi väljer tåg i första hand.
  • Vi stämmer av med närmsta chef om vi i något fall inte kan följa anvisningarna.

Läs policyn och anvisningarna för tjänsteresor

Tips för bättre möten

Möten handlar om kommunikation och struktur. Tips och vägledning för olika typer av arbetsmöten – inklusive digitala möten – når du via länken nedan.

Läs om möten, workshops och seminarier