Tillväxtverket

Ny enhet med fokus på landsbygd och tillväxt på lokal nivå

Den 1 oktober inrättas en ny enhet med riktning mot landsbygd och den lokala nivåns tillväxtarbete.

Landsbygdspolitikens och den lokala nivåns betydelse för våra uppdrag tilltar och blir allt mer betydelsefull för vår myndighet. Effekterna av de megatrender som påverkar vårt land och förutsättningarna för svenskt näringsliv, får en särskilt påtaglig påverkan på lokal nivå. Möjligheterna, utmaningarna, målkonflikterna och potentialen för utveckling blir alltid som tydligast på lokal nivå. Oavsett om det är storstäder, små och medelstora städer eller gles- och landsbygder.

Att bygga kapacitet för att hantera utvecklings- och tillväxtfrågor på lokal nivå och gentemot landsbygder är därför en given och växande uppgift för myndigheten. Det ligger också i linje med målet för resultatområdet Regional kapacitet – att alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling.

Martin Olauzon

Martin Olauzon

Ny enhetsindelning på avdelning Regioner

Att arbeta med att effektivisera det regionala tillväxtarbetet, att stärka regional näringslivsutveckling och att bygga kapacitet för tillväxtfrågorna samt tillväxtarbetet på lokal nivå och i landsbygder är därför tre huvudsakliga inriktningar som ska ligga till grund för en ny enhetsindelning på avdelningen Regioner.

– Vi har under senaste året fått ett flertal uppdrag som har våra landsbygder och den lokala nivån dvs kommunerna som utgångspunkt. Vi bedömer att denna trend kommer att fortsätta och därför känns det både naturligt och spännande att vi nu kan fokusera än mer på dessa frågor, säger Lars Wikström, avdelningschef Regioner.

– Martin Olauzon kommer att vara tillförordnad enhetschef för enheten. Enhetens namn kommer att sättas under närmsta veckorna och föregås av en namntävling, tillägger Lars Wikström.

Avdelningens enheter

Avdelningen består efter förändringen av sju enheter.

  • Regional näringslivsutveckling
  • Regionalt tillväxtarbete
  • Landsbygd och lokal nivå (namn ej klart)
  • Regional tillväxt södra Sverige
  • Regional tillväxt mellersta Sverige
  • Regional tillväxt norra Sverige
  • ÖKS