Tillväxtverket

Vår nya digitala växel

Tillväxtverket inför en digital växelfunktion för att förbättra användarupplevelsen och minska riskerna för att skapa telefonköer. Den sätts i arbete måndag 2 september.

Från och med måndag får alla som ringer till vår växel möjligheten att hjälpa sig själva genom att göra olika val. Hen som ringer kan välja att koppla sig till teknisk support för Min ansökan, Nämnden för hemslöjdsfrågor eller välja att prata med telefonist. De kan också koppla sig direkt till personen de söker om de känner till för- och efternamn.

En av fördelarna med denna lösning är att vi minskar risken för att de som ringer in ska hamna i telefonkö.

Ett par händer som skriver på en mobil.

Hjälp våra telefonister genom att uppdatera er profil

Annica Thörner, Rigmor Söderberg och Tommy Eliasson svarar fortsatt på alla samtal som kopplas till telefonist. För att de ska kunna ge ett så bra bemötande som möjligt är vi beroende av att alla medarbetare har aktuella uppgifter i sina profiler. Uppgifterna i din personliga profil vägleder telefonisten vid inkommande samtal.

Telefonisten ser till att informationen läggs in i din personliga profil. Men du själv måste se till att dina uppgifter och arbetsområden stämmer. Med rätta uppgifter i profilen är det lättare att koppla de inkommande samtalen till rätt person. Du uppdaterar din information genom att skriva de uppgifter som ska ändras i din profil, utgå ifrån vad kunden frågar efter. Sen skickar du ändringarna via Easit till Telefoni.

Synlig information i våra profiler

Är du osäker på vad som står i din personliga profil? Sök på dig själv i Medarbetarsöket. Kom ihåg att våra Medarbetarsidor är öppna för externa besökare. De kan inte se all information profilerna, det de kan se är namn, avdelning/enhet, telefonnummer och ort.

Enklare vardag

Med smartare arbetsprocesser blir arbetsdagen enklare för alla medarbetare på Tillväxtverket. Inom avdelning Myndighetsstöd kallar vi detta för ”Enklare vardag”. Vi på avdelning Myndighetsstöd utvecklar allas våra arbetssätt genom förenkling, digitalisering och automatisering. Detta är en del av resultatområdet Modern myndighet.