Tillväxtverket

Fakturaproblemet är löst

Skanningsproblemet är identifierat. Åtgärder har vidtagits och nu kommer fakturor in i Proceedo som de ska.

Det har tidigare varit problem med saknade fakturor i Proceedo. Det som hänt är att fakturor/underlag som tidigare avvisats på grund av oklarhet vid tolkning kommit på avvägar. Dessa fakturor/underlag har nu kommit tillrätta och skickas ut i fakturaflödet för kontering, granskning och attest. Det innebär att det kommer in fakturor/underlag i Proceedo där förfallodatum passerat.

Statens servicecenter jobbar vidare med frågan

Statens servicecenter har kontinuerlig kontakt med leverantören och har begärt en redogörelse för vad som hänt och varför så många fakturor/underlag avvisats. Åtgärder kommer att vidtas så att fakturor inte avvisas felaktigt i framtiden.

Statens servicecenter har begärt incidentrapporter från leverantören och kommer att driva frågan om ersättningskrav. Statens servicecenter återkommer med information så fort de har hela bilden klar och kan redovisa alla åtgärder som vidtagits.

Kontakt

Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta Ekonomi via Easit.