Tillväxtverket

Lokal­information för Stockholm

Sommaren är här med sol och värme, skolavslutningar, studentfirande och semestrar. Vad är då inte lämpligare än att börja lokalinformationen med några rader kring klimatsystemet.

Värme och kondens i lokalen

Sommaren 2018 var enligt SMHI den varmaste någonsin i stora delar av Sverige, något som orsakade en del utmaningar. På kontoret kan värmen ibland vara besvärlig då svenska klimatsystem inte är byggda för att klara extremvärme. I Sverige dimensioneras normalt systemen utifrån en utetemperatur om sommaren på max 27 plusgrader och en luftfuktighet på 50 procent. Vid ihållande högre temperaturer och/eller hög luftfuktighet så klarar tyvärr inte systemen att hålla temperaturen nere i lokalerna.

Vasakronan har inför sommaren vidtagit olika åtgärder, inte minst tekniska sådana, för att hantera eventuell extremvärme.

Värt att nämna är att det vid ihållande värme och hög luftfuktighet kan uppstå problem med kondens i lokalen. Kondens uppstår när det är mer vatten i luften än normalt och kylutrustningen kommer i kontakt med luften. Det kan då börja droppa vatten från utrustningen. Håll fönstren stängda så minskar risken för kondens.

Folkungagatan 44

När det gäller ombyggnationen av intilliggande fastighet, Folkungagatan 44, är lättrivnings- och pålningsarbetet som pågått under våren avslutat. Under sommaren pågår arbete med grundförstärkning. Tungrivning av det befintliga huset på Folkungagatan 44 planeras starta under hösten.

Städning och nytt mötesrum

Under sommaren sker normalt storstädning av våra lokaler. Denna sommar sker storstädningen under juli månad. Städningen, som sker under helgtid, omfattar bland annat fönsterputs, mattvätt, rengöring av stoppade möbler och i år också oljning av trägolvet på plan 3.

När det gäller den allmänna städningen av lokalerna har vi nu också utökat antalet städtimmar per dag. De två extratimmarna har fokus på städningen av plan 3 samt av pentryt och lunchytan på plan 4.

Under sommaren kommer vi också att bland annat byta ut mattan och sittmodulen i receptionen, skapa fyra nya arbetsplatser på plan 4 och förbereda webb-sändningsrummet på plan 3 till nytt bokningsbart, mötesrum (”Företagaren”) för 3-4 personer med start att använda under hösten.

Felanmälan

Om du behöver göra en felanmälan under sommaren kontaktas kundservice på kundservice@vasakronan.se eller på 08-566 206 00.

Kontakt

Sist men inte minns vill jag önska alla medarbetare på Tillväxtverket, Nämnden för hemslöjdsfrågor och ESF-rådet en riktigt fin och trevlig sommar.

Ulf Eriksson, lokalsamordnare, Tillväxtverket.

namn.efternamn@tillvaxtverket.se