Tillväxtverket

Demo – tyck till om företagsstöd

Vi på Nypscentralen vill göra det så enkelt som möjligt för sökande och handläggare att jobba med Nyps 2020. Därför bjuder vi in till en demo 12 juni.

Under våren har vi genomfört två stordemos gällande företagsstöd, 25 mars och 8 maj. Demon 12 juni bygger vidare på informationen från dessa och visar olika scenarier om hur vi jobbar med utvecklingen av företagsstöd.

Bild från demo om företagsstöd

De tidigare demosarna är inspelade och finns att se på Youtubekanalen "Nyps 2020".

Alla regioner och personal från Tillväxtverket som jobbar i Nyps 2020 är inbjudan till demon 12 juni klockan 13.30 – 15.00. Demon blir kanske inte fullt så lång, men vi vill vara på den säkra sidan. En stor del av fokuset kommer att ligga på arbetet med Tvåstegsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Direktansökan.

– Meningen med vårt arbete är att underlätta för de sökande och handläggarna i Nyps 2020. Därför vill vi visa de olika ansökningarna och hur de fungerar. Sen får regionerna själva bestämma hur de jobbar, säger Björn Otterberg, Tillväxtverket.

Under demon 8 maj hade personalen från Nypscentralen förberett frågor via Mentimeter. Detta är tillbaka under demon 12 juni.

– Att använda oss av Mentimeter visade sig vara ett bra sätt att få igång en diskussion. Vi fick en bra dialog med de som deltog och det är alltid bra med synpunkter, säger Tobias Björnudd, Tillväxtverket.

Det går självklart också att skicka in frågor via mejl under demon. Den kommer också att spelas in så att nyfikna kan ta del av informationen i efterhand.

Kontakt

Tobias Björnudd, namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Björn Otterberg, namn.efternamn@tillvaxtverket.se