Tillväxtverket

Bra att veta

Artiklar och korta notiser om det du behöver veta och som är till nytta för dig i ditt arbete.

 • 2022-10-03
  Fysisk skyddsrond i oktober
  Under perioden 13–26 oktober är det dags för fysisk skyddsrond på våra kontor. Skyddsronder är en del av det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen.
 • 2022-09-13
  Organisationsnytt: ny HR-chef
  Den 1 oktober börjar Stefan Szirmai som HR-chef på Tillväxtverket.
 • 2022-07-11
  Ny styrelseledamot
  Regeringen har utsett Hellen Wohlin Lidgard till ny ledamot i Tillväxtverkets styrelse från den 1 juli.
 • 2022-06-22
  Utbildning för alla om insider­information
  Medarbetare på Tillväxtverket kan komma i kontakt med så kallad insiderinformation – därför finns nu en kort utbildning för alla i Utbildningsportalen.
 • 2022-06-21
  Digital arbetsplats utökar antalet multimötesrum
  Just nu pågår ett test i några av våra konferensrum, som tidigare varit beroende av utrustningen från Starleaf. Under sommaren och hösten kommer testet att utökas till att även gälla alla mindre konferensrum (för 4-6 personer).
 • 2022-06-01
  Ny handbok för EU-projekt
  Första juni slår många förändringar igenom på webben som ett resultat av förberedelseprojektet för EU:s nya programperiod. En av de sakerna är en ny handbok för våra EU-finansierade projekt.
 • 2022-05-05
  Organisationsnytt
  Ledningssekretariatet har fått en ny enhetschef nu i maj. Dessutom har det under våren skett flera förändringar i korttidsorganisationen.
 • 2022-04-01
  Ordinarie stöd för korttids­arbete stängt
  Det ordinarie stödet för korttidsarbete hos Tillväxtverket är stängt.
 • 2022-03-14
  Bokningsskärmar utanför konferensrummen
  Bokningsskärmar som finns på flera orter kommer inom de närmsta veckorna att stängas av, då skärmarna inte längre fungerar som de ska.
 • 2022-03-11
  Tillväxtverkets årsredovisning för 2021 är klar
  Det är många medarbetare som har medverkat i arbetet med årsredovisningen. Ledningssekretariatet och ekonomienheten vill rikta ett stort TACK till alla som har bidragit.
 • 2022-02-15
  Återbruk av kontorsstolar på tre orter
  På kontoren i Malmö, Stockholm och Österstund finns kontorsstolar att låna hem.
 • 2022-01-13
  Så gör du med kvitton för utlägg
  Dina kvitton för utlägg ska skickas in löpande under året till intern service. Du registrerar ett ärende för utlägget i Primula och lämnar in kvittona med ärendets utskriftsbilaga.
 • 2022-01-13
  Stöd vid digitala möten
  Det svänger fort. Digitala konferenser är åter det nya normala. Du kan få hjälp både internt och av externa leverantörer när du ska planera ett digitalt event. Här är en sammanställning på vad du kan få hjälp med och vilka leverantörer du har att välja på.
 • 2021-12-30
  Leda utan att vara chef
  I februari 2022 startar återigen utbildningen ”Leda utan att vara chef” inom ramen för Rörlighet i staten. Målgruppen är medarbetare som leder andra utan att ha formellt chefsansvar och är i behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.
 • 2021-12-07
  Status hemarbete i pandemin
  Information med anledning av de nya åtgärderna i Sverige för att stoppa spridningen av coronaviruset.
 • 2021-10-26
  Francisca Ramsberg utses till utredare för kollektivavtalad a-kassa
  Regeringen har beslutat att en utredning om förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring ska genomföras. Vår överdirektör Francisca Ramsberg har utsetts till särskild utredare för utredningen. Utredningen ska slutredovisas 15 december 2024.

Extern användare

test