Tillväxtverket

Kollegor berättar

Läs om vad våra kollegor drivs av att arbeta med och för på Tillväxtverket.

Berättelserna syftar till att stärka samhörigheten inom myndigheten och förtydliga vår inriktning. De kan exempelvis lyfta fram våra arbetssätt, vår medarbetare- och chefspolicy eller vår varumärkesplattform. Eller varför inte hur vi arbetar med våra prioriteringar eller med de interna målen (effektiv, rättssäker och attraktiv myndighet). Eller så kan en berättelse kanske belysa vår roll som kunskapsmyndighet. Har du ett uppslag?

Redaktör: Jenny Weimerbo, internkommunikationsansvarig