Tillväxtverket

Var med du också på Landsbygdsveckan!

Landsbygder förtjänar en tydlig plats i rampljuset. I maj händer just det. Landsbygdsveckan är en helt ny nationell arena, där byar och företag kan delta på samma villkor som universitet och regioner. Var med du också och möt hela Sverige.

Logga Landsbygdsveckan

Tanken med Landsbygdsveckan är att samla alla som på olika sätt bidrar till landsbygdernas hållbara utveckling. Vi vill skapa en plattform där aktörer från olika nivåer kan komma till tals, mötas, lyssna in varandra och fördjupa sig i olika frågor utifrån ett landsbygdsperspektiv.

Landsbygdsveckan har tre initiativtagare och det är Tillväxtverket, Landsbygdsnätverket och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Programmet och innehållet bygger vi tillsammans med aktörer från hela landet. Den hålls 2-7 maj och kan vara på plats, digitalt eller som hybridevenemang.

Vill du vara en del av Landsbygdsveckan?

Många av Tillväxtverkets insatser gör stor nytta för landsbygder. Det vill vi lyfta fram! Kanske planerar du redan ett event som kan få extra draghjälp och spridning i hela landet under Landsbygdsveckans paraply?

Så här gör du. Bestäm vilken sorts evenemang du vill arrangera. Det kan vara workshop, seminarium, studiebesök eller något helt nytt och annorlunda. Vi uppmuntrar alla att samarbeta med andra grupper eller organisationer, att genomföra evenemang tillsammans med andra och att ge utrymme för nya röster i samtalen om våra landsbygder.

Läs mer om Landsbygdsveckan och anmäl ditt evenemang. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ordnar vi en Landsbygdsvecka? Jo, för att …

  • öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling,
  • stärka samarbetet mellan aktörer på lokal, kommunal, regional och nationell nivå som alla verkar för landsbygdernas utveckling,
  • göra det lättare att genomföra den nationella landsbygdspolitiken och EU:s landsbygdsvision 2040.

Kontakt

Vill du veta mer? Titta gärna in på våra frågestunder om Landsbygdsveckan!

Torsdagen den 24 november klockan 8.00 eller 29 november klockan 12.00.

Eller hör av dig direkt till oss!

Evelina Selander och Carin Persson