Tillväxtverket

Så satsar regionerna - 800 sidor blev 28

Två rapporter har blivit en. 800 sidor har blivit 28. Nio enheter har samarbetat. Nu finns kortrapporten Så satsar Sveriges regioner - 2021, där läsaren snabbt kan hämta kunskap och få inspiration.

Bild på digitalt möte med fyra deltagare

Digital intervju med tre av medarbetarna bakom rapporten.

Så satsar Sveriges regioner heter rapporten. Vad satsar de på?

– De är verkligen igång med arbetet att ställa om till mer hållbarhet, men det finns samtidigt en efterfrågan kring hur de ska göra, säger Maria Weimer Löfvenberg, enheten Regionalt tillväxtarbete och en av de tre projektledarna.

Camilla Randström från samma enhet lägger till:

– Regionerna arbetar tillsammans med andra aktörer för att ställa om till en hållbar regional utveckling. Men det finns många kliv kvar att ta. Vi är inte där än.

Vad är vinsten med att göra en kortrapport av två långa?

– Kunskapen blir lättare att ta till sig och vi når fler, säger Federica Calidoni, enheten Uppföljning och utvärdering.

– Den som inte har så mycket tid, kanske vill omvärldsbevaka och läser kortversionen, medan andra vill djupdyka i siffror och analyser och då blir kortversionen en ingång till underlagen vi lämnat in till regeringen, säger Camilla.

– Det nya i år är att kortversionen kombinerar både vad regionerna gjort och hur stora stöden har varit. Vi vill visa på bredden av det utvecklingsarbete som sker i regionerna. Det spänner över ämnen som att bo och arbeta till transporter, innovation, näringsliv och digital tillgänglighet, säger Maria.

– I kortrapporten har vi valt ut exempel från varje region som kan fungera som kunskaps- och inspirationskälla. Det visar vad andra har gjort och ger ett grepp om hur det ser ut i olika delar av landet, säger Camilla.

Vad är utmaningen med att göra 800 sidor till 28!

– Att göra det begripligt men ändå korrekt, det är alla tre överens om.

Vad händer när man måste hålla sig så kort?

– Texterna blir mer konkreta och rakt på. Det är ett bra sätt att träna på hur vi uttrycker oss och vi har fått mycket inspiration till hur vi ska skriva nästa års rapport, säger Federica och skrattar.

– För oss står text alltid i centrum. Att också jobba med bilder och pedagogik, det är verkligen en övning, säger Maria.

Vilka tips ger ni den som vill göra en kortversion?

– Ta höjd för att det tar tid, men blir väldigt bra. Vi arbetar med komplexa frågor och många nivåer är inblandade. En sådan här produktion är ett enda stort tillsammansarbete, där även skribenten från byrån ingår, säger Maria.

– Ibland kan vi ha svårt att berätta för andra vad vi gör. Att slipa fram raka texter hjälper oss att bli bättre på det. Vi kan också känna en stolthet över att vi kan så mycket på Tillväxtverket och har så tillmötesgående kollegor, säger Federica.

Framsida rapporten

Mer om hållbart regionalt utvecklingsarbete

Sveriges 21 regioner har olika behov och förutsättningar. Det regionala utvecklingsarbetet Öppnas i nytt fönster. handlar om att ta tillvara potentialen i dessa olika förutsättningar. Arbetet ska stärka utvecklingskraften i hela landet.

Hållbar regional utveckling handlar om den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga utvecklingen.

Här samlar vi kunskap om regional utveckling i aktuella rapporter.

Här finns rapporten Så satsar Sveriges regioner - 2021 Öppnas i nytt fönster.