Tillväxtverket

"Data i en sammanställning har förmåga att bli en sanning"

Tillväxtverkets EU-program finansierar mängder av projekt som myndigheten hjälper framåt. För att förstå vad ett programs pengar gör för nytta är det därför just projekten som blir intressanta. Vad bidrog de med? Vad användes pengarna till? Blev det som vi och EU hade hoppats?

Mohamed Ben Abdelhamid

Mohamed Ben Abdelhamid

Projektportföljerna kan alltså analyseras och det kan göras på olika sätt. Just den här portföljanalysen, eller rapporten, är skriven efter en bred analysering av data och tar avstamp i begreppet innovation.

– Vi har använt oss av EU-kommissionens "Regional innovation scoreboard 2021". Att använda sig av en bredare sammanställning av data är nytt för den här typen av analys. Rapporten presenterar också en så kallad resultattavla för Regionalfonden, som ringar in resultat som programmet har bidragit med 2014-2020, säger författaren Mohamed Ben Abdelhamid.

Han refererar till ett uttryck han gillar:

– Data i en sammanställning har förmåga att bli en sanning.

"Har en förmåga att bli en sanning" kan låta lite negativt, som att det egentligen inte är så, men uppfattas så?

– Ja, fast här menar jag sanning. En sanning som fanns dold redan innan, men som framkom genom datan och på så sätt kunde visas upp.

Mohamed Ben Abdelhamid var handläggare på regionalfondsprogrammet Västsverige när han genomförde all research och skrev rapporten. Just nu är han tillförordnad programansvarig på programmet Övre Norrland.