Tillväxtverket

Enkätsvar - en bra vägvisare för ett nytt intranät

535 medarbetare svarade på enkäten om Medarbetarsidorna. Det tackar projektgruppen för! Svaren är ganska samstämmiga. Högst betyg fick språket. Lägst betyg fick sökfunktionen.

Många av de som har svarat på enkäten använder Medarbetarsidorna flitigt. 78 procent tittar in på sidorna i princip varje arbetsdag.

En majoritet är också nöjda med vårt intranät. Språket är tydligt, informationen lätt att förstå och innehållet är till nytta i arbetet. Nyheterna som publiceras på sidan anser många väcker intresset för Tillväxtverkets verksamhet.

Även upplevelsen av det som inte fungerar lika bra är relativt samstämmig. Främst är det sökfunktionen som får ett lägre betyg. Flera upplever också problem med att navigera på sidorna och tycker att indelningen av informationen ibland känns ologisk.

– Enkätsvaren ger ett bra underlag när vi under hösten börjar bygga vårt nya intranät. Ambitionen är förstås att förenkla det som upplevs som krångligt och förbättra det som fungerar mindre bra, säger projektledare Ingar Nilsson.

Vill du bidra?

Projektgruppen söker ytterligare medlemmar till referensgruppen för det nya intranätet. Har du synpunkter, erfarenheter och idéer som du vill bidra med? Hör av dig till projektledare Ingar Nilsson på Kommunikationsenheten.

Läs mer

Läs den tidigare nyheten om att ett nytt intranät håller på att tas fram, Nytt intranät på gång.