Tillväxtverket

Återhämtning för turismen i Sverige

Förutsättningarna för turism och besöksnäring har förändrats de senaste åren, både globalt och i Sverige. Efter en viss återhämtning efter coronapandemin står nu turism- och besöksnäringen inför nya utmaningar.

I den nya rapporten Fakta om svensk turism presenteras turismens effekt på Sveriges ekonomi och sysselsättning med fokus på utvecklingen under år 2021. Rapporten är en viktig del av Tillväxtverkets arbete med att stärka svensk turism- och besöksnäring genom att bidra med ökad kunskap om näringen.

Porträttbild av Filippa Annersten.

Filippa Annersten

Filippa Annersten, projektledare och analytiker på Analysenheten, har lett arbetet med rapporten.

Hur gick det för turismen i Sverige 2021?

– Turismen i Sverige har börjat återhämta sig från pandemin, men det är en bit kvar tills den är tillbaka på samma nivå som 2019. Jämfört med år 2020 har turisternas konsumtionen ökat med 16 procent, men sedan år 2019 har den minskat med 19 procent. Framför allt är det konsumtionen från utländska besökare som minskat. Den inhemska turismen, det vill säga svenskars egen turism i Sverige, har klarat sig bättre. Det är också stora skillnader mellan olika delar av landet.

Var det något av resultaten som förvånade er?

– Vi hade väntat oss att turismen skulle öka något under 2021, vilket också var fallet. Det som kanske var något förvånande var att återhämtningen var så bred. Både inhemsk och utländsk turism ökade, övernattningarna blev fler i alla län och övernattningarna blev också fler inom alla boendeformer.

Vilka är de största utmaningarna som turism- och besöksnäringen står inför framåt?

– Framöver så ser vi fyra större utmaningar. Besöksnäringen har svårt att hitta personal och det här förvärrades under pandemin eftersom många lämnade näringen för andra sysselsättningar. Det nya ekonomiska läget med inflation och högre räntor kommer innebära högre kostnader för företagen men också mindre pengar över för hushållen att spendera på turism.

– Under pandemin har vi också börjat resa på ett annorlunda sätt. Vi reser till exempel inte utomlands lika ofta och vi reser mindre i arbetet. Det gör att företag kan behöva ställa om eller förändra sina erbjudanden. Samtidigt pågår en omställning mot en mer hållbar besöksnäring. Den tror vi är viktig för att turism och besöksnäring ska bli mer hållbar på sikt.

Seminarium Turismens utveckling

Se seminariet Turismens utveckling - effekter på ekonomi och sysselsättning kl. 9, den 15 september 2022.