Tillväxtverket

De vakar över EU-fonderna

Övervakningskommittéerna är till för att följa hur väl vi genomför EU-fonderna. Ledamöterna ska titta på vilka insatser som väljs ut och hur väl de bidrar till att nå målen med programmen. Frågor som de särskilt följer är hur utvärderingen av programmen framskrider och hur väl vi kommunicerar resultaten i fonderna.

Annika Westerberg

Annika Westerberg

Den 31 augusti till den 1 september ägde två möten rum i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm. Den 31 augusti träffades Övervakningskommittén för de nio regionalfondsprogrammen och den 1 september var det dags för kommittén för nya Fonden för en rättvis omställning att sammanträda. Vi ställde några frågor till Annika Westerberg som bland annat kallar till dessa möten

Varför träffas ni och hur ofta?

– Den här gången sågs vi för att starta upp arbetet i kommittéerna. Regionalfondsprogrammen och den nya fonden Fonden för en rättvis omställning är på väg att bli godkända och genomförandet ska nu påbörjas. Kommittéerna kommer att träffas två gånger per år inledningsvis och mötena kommer vara växelvis fysiska och digitala.

Helena Köpsén. Uppföljning och utvärdering, presenterar inför Övervakningskommittén

Helena Köpsén, Uppföljning & utvärdering

Vilka leder mötet och vilka deltar?

– Det är Näringsdepartementet som är ordförande för mötet. De övriga ledamöterna kommer från olika myndigheter på den regionala och lokala nivån och från civilsamhället. Exempel på organisationer som är representerade är myndigheter som Vinnova och Naturvårdsverket, regionerna, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen, och fackliga organisationer. De som deltar representerar olika infallsvinklar i samhället men kan också själva sakfrågorna i fonderna. Det var därför olika organisationer som var representerade vid de olika mötena. EU-kommissionen deltog i rollen som rådgivare under båda dagarna.

Hur gick det då?

– Mötena blev succé. Särskilt lyckat blev mötet med kommittén för Fonden för en rättvis omställning. Vi fick besked om att programmet blivit godkänt på morgonen, vilket betyder att vi äntligen är igång och det kändes väldigt positivt. För kommittén innebar det att de kunde ta de första besluten rörande arbetsordning och urvalskriterier. På båda mötena blev det många bra diskussioner och ledamöterna ställde relevanta frågor som på ett bra sätt bidrar till att fonderna genomförs på bästa sätt.