Tillväxtverket

Agila förhållningssätt – är det något för oss?

Hur arbetar vi med utveckling och vilken utvecklingskultur har vi på myndigheten? Vad innebär agilt förhållningssätt och hur skiljer det sig från agila metoder? Detta och mycket mer har en arbetsgrupp på utvecklingsavdelningen fördjupat sig i under våren.

De senaste två åren har delar av myndigheten börjat arbeta mer och mer enligt agila principer och metoder. I samband med intervjuer med medarbetare och chefer under våren framkom att vi har olika föreställningar om vad agila arbetssätt är i praktiken.

Hur vi definierar ett agilt arbetssätt skiljer sig mycket åt beroende på hur nära man kommit metoderna. Från att ha uppfattningen att det handlar om brandkårsutryckning till att det känns om att det är närbesläktat med tvärfunktionellt eller att helt enkelt göra ständiga förbättringar.

Arbetsgruppen som skrivit artikeln har som utgångspunkt att agilt framför allt är ett förhållningssätt – det är ett sätt att förhålla sig till förändring, problemlösning och inte minst till andra människor. Det innebär att du agerar utifrån vissa övertygelser som går i linje med att du är ödmjuk för att världen är svår att förutspå, och att lösningar växer fram i samarbete med andra.

Agilt ledarskap och agila arbetssätt

Det agila ledarskapet skiljer sig också avsevärt mot traditionella chefsroller. Fokus i agila miljöer är att coacha, inspirera och lyfta fram helheten för dina medarbetare eller teammedlemmar. Som ledare i en agil organisation ansvarar chefen för att skapa förutsättningar för andra att agera, resonera, samverka och fatta beslut. Det agila ledarskapet förstärker och skapar förutsättningar för ett agilt förhållningssätt.

Agila arbetssätt är sedan hur vi tillsammans väljer att omsätta vårt agila förhållningssätt och ledarskap i praktiken. Men det blir en senare fråga…

Möten om agila arbetssätt

För att få bättre insyn i vad det agila förhållningssättet innebär, och för att kunna ha en bra diskussion internt om vilka möjligheter och utmaningar de ger för en verksamhet som vår, genomförs tre träffar i början av september. Dessa tillfällen är öppna för alla som vill lära sig mer och få en inblick i vad agilt är i praktiken och höra hur förhållningssätten fungerar i offentlig verksamhet.

Länk till mötena i Teams finns i Kalendariet. Tillfällena att spelas in och sparas på Utvecklingsresans sida!

  • Tisdagen 6 september, klockan 11.00-12.15
    Agilt, är det något för oss? Del 1: De agila principerna.
  • Torsdag 8 september, klockan 13.00-13.45
    Agilt, är det något för oss? Del 2: Lär av Malmö Civic Lab.
  • Tisdag 13 september, klockan 13.00-13.45
    Agilt, är det något för oss? Del 3: Samtal om principerna i relation till hur vi arbetar idag.

Läs mer om utvecklingsinriktade arbetssätt

Så tänker vi om utvecklingsinriktade arbetssätt

Kontakt

Utvecklingsinriktat arbetssätt

Arbetsgruppen består av Ludvig Kimby, Josefine Majewski, Hanna Åslund och Anna Ekman.