Tillväxtverket
eu-logotyp

Nya kurser i utbildningsportalen

Nyligen publicerades tre nya kurser i Utbildningsportalen. Två är viktiga för dig som jobbar med EU:s regionalfond. Den tredje är viktig för alla som är anställda på Tillväxtverket.

Två av kurserna ska höja kompetensen kring bedömning och smart specialisering hos anställda som arbetar med Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) 2021-2027. I samma utbildningspaket finns också sedan tidigare en utbildning om förändringsteori.

Den tredje utbildningen är viktig för alla oss som arbetar på Tillväxtverket. Den handlar nämligen om den statliga värdegrunden, vilket genomsyrar allt vi gör.

Håll gärna koll på Yammer och i Utbildningsportalen för att se nya kurser. Som en aptitretare kan det nämnas att det inom utbildningspaketet för Regionalfonden kommer att komma en kurs i hållbarhet.

Obs! Se till att vara inloggad på Medarbetarsidorna för att komma åt kurserna.

Utbildningspaket: Regionalfonden 2021-2027

Bedömning av urvals- och kvalitetskriterier

Tillväxtverket bedömer en projektansökan utifrån krav, urvalskriterier och kvalitetskriterier. Vi säkerställer genom förfarandet att ansökningarna uppfyller de legala krav som kommer av EU:s och svenska förordningar.

Urvalskriterier delas upp i obligatoriska och vid behov utlysningsspecifika. De obligatoriska urvalskriterierna ska alltid finnas med som en del i bedömningen. Utlysningsspecifika urvalskriterier kan användas i de fall som en utlysning behöver ytterligare verktyg för att rangordna projekt. Exempel på utlysningsspecifika urvalskriterier är särskilt efterfrågade interregionala, gränsöverskridande och transnationella insatser eller innovativa lösningar. Kvalitetskriterierna har utformats för att kunna bedöma ett projekts förändringsteori utifrån projektets Relevans, Samverkan, Måluppfyllelse och Hållbar förändring.

Här hittar du kursen Bedömning av urvals- och kvalitetskriterier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Obs! Kom ihåg att logga in på Medarbetarsidorna för att nå utbildningarna). 

Smart specialisering

I denna utbildning får du möjlighet att lära dig mer om S3 (smart specialisering). I två seminarium berättar Professor Dominique Foray från École polytechnique fédérale de Lausanne bland annat om hur den smarta specialiseringsstragin hör ihop med Regionalfonden.

Här hittar du kursen Smart specialisering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändringsteori

Förändringsteori (tidigare benämnt som interventionslogik) kan bidra till stärkta resultat inom Regionalfonden under förutsättning att vi i genomförandet av programmen har förmåga att använda förändringsteorin som verktyg för styrning. Essensen av tidigare lärdomar är att avsaknad av förändringsteori skapat bristande styrning mot uppsatta mål. Därför bjuder Team Uppföljning/rapportering och Utvärdering in till fördjupade kunskapsseminarier inom området. De tre tillfällena bygger på varandra och riktar sig till alla medarbetare som arbetar med Regionalfonden på Tillväxtverket.

Här hittar du kursen Förändringsteori.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning: Den statliga värdegrunden

För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden.

I denna utbildning om den statliga värdegrunden kommer du få en genomgång av de sex principerna: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Här hittar du kursen Den statliga värdegrunden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor om Utbildningsportalen?
Kontakta: Carl Johan Stiuvhart
Mejl: Förnamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se