Tillväxtverket

Johanna vill satsa på energi och gemenskap

Johanna Pauldin är sedan i början av februari ny avdelningschef för Korttidsarbete genomförandeorganisationen. Här berättar Johanna om målarbetet, om sin roll och om varför det är så bra att medarbetare som arbetat länge på Tillväxtverket väljer att jobba inom korttidsuppdraget.

Johanna har arbetat många år på Tillväxtverket, ända sedan myndigheten hette NUTEK, så vi ville veta vad som är så speciellt med den här uppgiften samt hälsa henne välkommen till den nya tjänsten.

Johanna Pauldin, avdelningschef för Korttidsarbete genomförandeorganisationen.

Vad har du tidigare haft för arbetsuppgifter?

— Jag var borta från myndigheten under några år, men när jag ser tillbaka kan jag konstatera att jag har haft många roller och arbetsuppgifter på Tillväxtverket. Det har varit en förmån att arbeta med många olika saker.

— Jag har varit analytiker, handläggare, programansvarig, enhetschef, stabschef, biträdande avdelningschef och jag har jobbat med att nyutveckla regeringsuppdrag.

Vilken typ av avdelningschef vill du bli?

— Jag vill gärna att alla känner att det vi gör är viktigt och att vi gör det här tillsammans. När man har jobbat med ett uppdrag ett tag är det lätt att tappa perspektivet och inte längre se skogen för alla träd. Faktum är ju att det fortfarande är många företag som väntar på sina besked, beslut eller avgöranden för att kunna avsluta sina krisstöd. Jag vill skapa möjligheter för skyndsam, ansvarsfull och rättssäker handläggning.

— Jag vill också att vi ska vara stolta över det arbete vi gör varje dag och känna att vi har en arbetsplats där vi har möjligheten att växa och utvecklas. Jag vill att det ska vara roligt att jobba och att vi känner energi och gemenskap. Förhoppningsvis blir den delen ännu bättre nu när vi kan ses mer på kontoren.

Hur ser dina mål ut för ditt uppdrag?

— Målet är att vi ska avsluta uppdraget och att företagen som väntar ska få besked från oss. Det är många företag som blir direkt påverkade av vår hantering av korttidsstödet och det i sin tur har en avgörande betydelse för den svenska ekonomin.

— Vi har jobbat med att handlägga ärenden i snart två år och under tiden byggt upp en stor kompetens. Nu är vi redo för att gå från en handläggning som har varit styrd av rutiner till en där handläggare i högre utsträckning har möjlighet att avgöra när vi har tillräckligt med information för att fatta beslut i ett ärende. På så vis kan vi jobba mer effektivt med de ärenden som vi har kvar.

Vad ska vi som organisation fokusera på fram till sista juni?

— Vi har satt ambitiösa mål för vårt arbete och vi behöver alla medarbetares engagemang och energi för att nå dit. Vi ska fokusera på att handlägga ärenden och tänka på att varje ärende är ett företag som vi ger möjlighet att lämna krisen bakom sig. Tillsammans gör vi ett fantastiskt arbete och vi gör stor skillnad för företagen i Sverige.

Många medarbetare som arbetat länge på Tillväxtverket har valt att arbeta inom korttidsuppdraget. Vilka fördelar ser du med det?

— Å, jag ser så många fördelar! Både som organisation och individer har vi lärt oss mycket om företagande, om kommunikation, om utveckling och om teamwork. Vi står så mycket bättre rustade inför framtida uppdrag både på myndighetsnivå och som individer. Vi ska se till att förvalta våra samlade erfarenheter.

— Resan som vi gör tillsammans i det här uppdraget är på många sätt unik. Jag är stolt och glad över att få leda den här delen av organisationen med de som har jobbat länge och de som är alldeles nya i yrkeslivet - och med alla medarbetare som tidsmässigt befinner sig däremellan.