Tillväxtverket

Från handläggarninja till handläggarguru!

Ett av förbättringsförslagen för att korttidsuppdraget ska nå de ambitiösa målen är att gå från rutinstyrd till erfarenhetsbaserad handläggning. Det innebär att rutiner och erfarenhet ska balanseras. Erfarenhetsbaserad handläggning är det vanliga arbetssättet hos de flesta myndigheter och en helt normal utveckling för korttidsuppdraget.

Handläggarna Oliva Altin och Jonatan Lyrefelt

Vi fick en pratstund med Olivia Altin och Jonatan Lyrefelt från handläggningsgrupp B inom korttidsuppdraget. De började på Tillväxtverket i mars 2021 och har i korttidsuppdragets snabba tempo varit med en stund. Vi undrade hur de ser på förändringen.

Hur upplever ni det nya arbetssättet?

Olivia: Jag ingår i en pilotgrupp som gick över till erfarenhetsbaserad handläggning för tre veckor sedan och det känns bra. Vi har nu i början suttit tillsammans med personer från projektplanering, rättsavdelningen, processutveckling och Utveckling & Drift för att få stöd.

— Ju mer variation det har varit på ärendena, desto tryggare har vi blivit och förstår bättre hur de olika kontrollerna påverkar ärendena. Vi har resonerat i gruppen när vi blivit tveksamma inför något, ställt frågor till varandra och delat med oss av erfarenheter.

— Ju mer komplicerade ärenden, desto mer har det tidigare varit rutinbundet. Som ”komplicerat” räknar jag att det finns en eller flera avvikelser, eller att det är en ärendetyp som jag inte jobbat med tidigare.

Jonatan: Jag har inte börjat med det nya förhållningssättet ännu. Men jag har fått introduktion och det känns kul och förnyande. Vi kommer gå från att vara handläggningsninjor till att bli handläggningsgurus.

— Vi är effektiva när vi följer instruktioner och vana vid att det snabbt kan ändras utan förvarning. Nu ska vi ha mer överblick, hålla oss till ett större ramverk samt använda vår erfarenhet och vårt omdöme mer än tidigare.

Vad ser ni för fördelar?

Olivia: Jag har fått en bättre helhetsbild och stirrar mig inte blind på små detaljer. Om jag ser något nu som uppenbart är ett slarvfel och som tidigare skulle ha lett till komplettering, korrigerar jag det. Det sparar tid samtidigt som kronor och ören hamnar på rätt plats.

Jonatan: Vi kommer få en bättre förståelse för ärendena och inblick i utfallen. Jag hoppas att det stärker mitt eget självförtroende i vad jag kan och hur jag bedömer. Det blir kul med större ansvar och förhoppningsvis är det effektivare än hur vi arbetar idag.

— Vi fortsätter att använda beslutsbreven, men nu får jag möjlighet att justera texten om det behövs för att göra det tydligare och lättare att förstå.