Tillväxtverket

Lär dig mer om vårt nya landsbygdspaket

En man och ett barn slår händerna mot varann på glatt sätt.

Ett ögonblick, Evelina Selander! Vi har hört talas om ett helt nytt paket för livskraftiga landsbygder. Och att ni bjuder in alla medarbetare till en Landsbygdsverkstad den 4 februari. Kan du berätta mer?

Evelina Selander

Evelina Selander

– Ja, vi ser att kommuner, regioner och myndigheter vill bli bättre på att utveckla och stärka landsbygdsperspektivet i sina verksamheter. Därför erbjuder vi nu ett helt paket med checklistor, verktyg och arbetssätt som gör att de inte själva behöver tänka ut allt från början, utan kan gena till bättre geografiska glasögon.

I paketet ingår också en vägledning för livskraftiga landsbygder som fungerar som ett reflektionsmaterial och som berättar om nyttan med att stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet. Dessutom finns mer än 20 lärande exempel med inspiration kring hur man kan lyfta landsbygdsperspektivet som kommun, region eller myndighet.

Tre grejer i ett paket, alltså.

Vad har jag som jobbar på Tillväxtverket för nytta av paketet?

– Det är förstås lika viktigt att vi på Tillväxtverket jobbar för att stärka landsbygdsperspektivet i vår verksamhet, som att Trafikverket eller Arbetsförmedlingen gör det. Kanske ännu viktigare. Har vi tillräcklig kunskap om hur våra stöd fördelar sig i landet? Kommunicerar vi för hela Sverige?

Politikens mål handlar om likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet och Tillväxtverket kan nu erbjuda andra att förbättra det geografiska perspektivet genom det här paketet med verktyg, en vägledning och inspirerande lärande exempel.

Till Landsbygdsverkstaden den 4 februari kl 10.00-11.30 kan alla som är intresserade av hur de kan putsa sina geografiska glasögon komma, för att ta del av det nya paketet för livskraftiga landsbygder och lära mer om hur det kan användas för att bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Hur har ni tagit fram de här verktygen?

– Under 2021 jobbade vi tillsammans med ett 20-tal myndigheter i det så kallade Landsbygdslabbet. Det var en resa av utforskande och testande under våren som ledde till ett antal förslag till konkreta verktyg. Vi har sedan jobbat vidare med dessa och resultatet har vi nu alltså publicerat på vår webb.

Eftersom många varit med och tagit fram verktygen, finns det redan från start ett stort intresse och engagemang från myndigheternas håll.

Vad tror du blir nyckeln till hållbar utveckling i hela landet?

– Att förändra arbetssätt och perspektiv i samhället är inget som sker över en natt. Arbetet med att stärka landsbygdsperspektiven är ett långsiktigt arbete.

– Vi som arbetar med frågor om landsbygder vill göra det lätt även för andra att jobba för livskraftiga landsbygder. Att samla metoder, arbetssätt och verktyg för både små och stora steg och bidra till att fler går i den riktningen är en fråga högt på agendan för hela Sverige.

– Ingen klarar av att lösa de stora samhällsutmaningarna på egen hand, vi behöver prata, samverka och gå på djupet med både utmaningar och möjligheter. Först då kan vi hitta lösningar för en hållbar utveckling i hela landet. Och det är bara tillsammans vi kan lyckas.

Välkommen den 4 februari, så pratar vi mer!

Landsbygdsverkstad för medarbetare den 4 februari

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.