Tillväxtverket

Arbete i mellanrum skapar ny kunskap

Elfrågan, hur påverkar den företags utveckling på en ort? Och processer för tillstånd? Daniel Fahlander märkte att det fanns glapp i viktig kunskap. För att komma åt den startade han samarbete med andra enheter.

Daniel Fahlander och kollega Olof Billebo sitter vid ett bord med datorer.

Daniel Fahlander samarbetar just här med Olof Billebo.

Daniel Fahlander jobbar med näringslivsutveckling på avdelningen regioner. Han har varit med och skrivit rapporter om digitalisering och elbrist och hur dessa frågor påverkar företagen i en region. Nu står elektrifiering på agendan.

– Vi på vår enhet kan mycket om samhällsplanering. Men hur kommer vi åt mer av Tillväxtverkets gemensamma kunskap som kompetensförsörjning, företagens möjligheter och förenkling?

Analys och regionalt näringsliv samarbetade i en sprint

Elektrifiering blev en pilot. Daniel med kollegor tog kontakt med analys och bestämde sig för att utveckla kunskap utifrån befintliga verksamheter. De gjorde det i en sprint, ett fokuserat arbete med ett bestämt mål. Gruppen träffades varannan vecka från april till semestern.

– Att vi bygger kunskap internt är viktigt för våra områden och den förflyttning vi vill bidra till i samhället. Jag vill gärna lyfta det här som ett framgångsrikt sätt att arbeta, säger Daniel Fahlander.

– Vi såg en boll och fångade den. Vårt tips till andra är att våga bjuda in till samtal när frågor ligger i gränslandet. Vi kommer längre när vi jobbar i tvärfunktionella grupper.

Vi använder våra olika kompetenser på smart sätt

Ett andra tips handlar om att tydligt sätta punkt, när sprinten är klar.

– Vi visade resultatet av arbetet i form av en presentation för involverade medarbetare och chefer. Sedan satte vi punkt. Om man inte gör det tydligt, finns risk att samarbetet smådör, och lämnar en tråkig känsla.

Att jobba i mellanrummen ser Daniel som en klar fördel.

– Vi skapar bättre underlag som är mer heltäckande och att jobba med andra är kompetensutvecklande, roligt och ger energi.