Tillväxtverket

Spanien vill prata regional splittring

Delar av spanska kungadelegationen besökte Tillväxtverket när den var i Sverige för någon vecka sedan. De fick inte bara en presentation om vårt arbete med 30 utvalda landsbygdskommuner. De fick den levererad på spanska.

Gruppbild på när spansk delegation besöker Tillväxtverket

Kungamiddag kvällen före och Nobelmuseet i kungaparets sällskap till lunch. Under förmiddagen klämde en intresserad grupp från Huesca i nordöstra Spanien in Tillväxtverket.

– Det finns förstås stora skillnader mellan våra länder. Men vi har också många gemensamma utmaningar för våra glest befolkade områden. Vi vill gärna höra hur ni tänker och arbetar, sa Elisa Sancho Rodellar, vice ordförande i provinsrådet.

Ett område med industri, turism och filminspelningar

Provinsen Huesca ligger i nordöstra Spanien. Nära Pyrenéerna bor bara 1,5 invånare per kvadrat­kilometer och i söder breder öknen ut sig. 16 procent av befolkningen bor i tätorter och vissa delar av Huesca har starka industrier. I bergen arbetar företagen främst med säsongsturism och man satsar hårt på att få filminspelningar. Ett problem i turistområdena är att priserna på hus stiger när köpstarka driver upp dem. Arbetarna får då bo i husvagnar eller i avlägsna byar långt från jobbet.

– Från provinsen driver vi frågan att staten ska ha en kontrollerande roll när det gäller pris­sättningen. Vi lyfter också diskriminerande skattepolitik. Boende i glesa landsbygder betalar lika mycket som boende i städer samtidigt som det är dyrare att komma i åtnjutande av samhällets service som sjukvård och kultur, sa Elisa Sancho Rodellar.

Utmaning att ge varjedagservice och hinna tänka framåt

Sverker Lindblad från Näringsdepartementet presenterade hur regeringen arbetar för att stärka den regionala kapaciteten. Han sa att Sverige polariseras. Vi får nu många riktigt stora kommuner, och också många riktigt små. De små kommuner har utmaningar som äldre befolkning, vilket ger hög efterfrågan på kommunens tjänster. Svag ekonomi gör att de flyttar fram viktiga investe­ringar som till exempel vatten och avlopp. De ska också rusta sig för klimatförändringar.

– Vad kan vi då göra som nation? Jo, stärka kommunernas kapacitet. De ska klara varjedags­uppgifter och samtidigt tänka strategiskt på hur de ska utvecklas. I det behöver vi piloter. Dem jobbar Tillväxtverket med.

Spanska tankar om att utjämna skillnaderna

Sandra Droguett Biörklund presenterade det arbete Tillväxtverket gör för att just stärka de 30 landsbygdskommuner hon och Serena Bonato arbetar med. Ett exempel är att vi i Utvecklings­guiden just ger små kommuner konkreta metoder för att de ska kunna lyfta blicken och tänka utveckling. Sandra är inte bara väl insatt i ämnet. Hon kunde berätta om det på gästernas språk, spanska.

Det blev en öppen diskussion där den spanska provinsen berättade hur de jobbar för att utjämna skillnaderna. En lösning de ser är att för att bli nationell politiker, måste man ha erfarenhet av att jobba politiskt på det lokala eller regional planet. En andra handlar om att beräkna vad det faktiskt kostar att använda en tjänst, inte bara beräkna hur många som bor i området. En tredje diskussion handlar om att företag som startar i landsbygder skulle kunna få skattelättnader.

Klockan tickade mot 12. Kungen väntade. När de pälsat på sig mot vinterkylan, vände de sig i porten och sa:

– Vi skulle må bra av att ha ett Tillväxtverk hos oss!

Föreläsning om Tillväxtverkets arbete för små kommuner

Svensk-spanskt kunskapsutbyte

Här kan du läsa mer om det uppdrag Tillväxtverket har om att stärka 30 landsbygdkommuner.

Här finns Utvecklingsguiden som inspirerar till metoder som gör att kommuner kan hinna lyfta blicken.

Spanska delegationen rapporterar om sitt besök hos oss. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.