Tillväxtverket

Vad hände på Smart industri-dagarna?

Vi har ställt tre snabba frågor till Gunilla Thorstensson, koordinator för Smart industri.

Gunilla Thorstensson står vid ett bord

Gunilla Thorstensson

Nyligen hölls de årliga Smart industri-dagarna som i år fokuserade på industrins omställning och innovation för hållbarhet. Berätta mer!

Vi arrangerade Smart industri-dagarna för fjärde året i rad, denna gång med Vinnova som gästarrangör. Vi hade rekordmånga deltagare, drygt 300 personer verksamma i det företagsfrämjande systemet. Konferensen tog sitt avstamp i den omvälvande tid för Sveriges näringsliv och regioner som vi nu lever i – det är viktigare än någonsin att fokusera på att stärka företagens förmåga till omställning. Aktörerna som jobbar för hållbar industri och företagens digitala omställning är viktiga för att företagens omställning ska lyckas. Under konferensen ville vi lyfta fram hur kan vi arbeta med industriell utveckling och innovation, nu och framåt? Hur kan vi tillsammans skapa gynnsamma förutsättningar för en hållbar industri, digital omställning och en ännu smartare industri, nu och i framtiden?

Vad tar du med dig från konferensen?

En insikt hos mig handlar om de gigantiska utmaningar som Norrbotten och Västerbotten står inför. Flera företag som LKAB, Northvolt och SSAB gör stora satsningar samtidigt, vilket kräver att ett stort antal människor med rätt kompetens flyttar till norra Sverige. För att klara detta krävs ett samarbete på en helt ny nivå mellan ett stort antal aktörer, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det ska bli intressant att följa detta arbete under de närmaste åren, och vår roll att skapa förutsättningar för denna förflyttning.

Det var också intressant att arrangera en digital konferens av denna storlek. Mycket mer krävande än jag trodde, men också med många fler möjligheter. Jag tycker att vi inom Team Smart industri fick ihop ett intressant och varierat program för våra deltagare.

Vi hade också filmpremiär, då vi visade filmen om de åtta insikterna Öppnas i nytt fönster. från arbetet med Smart industri. Det var särskilt roligt att få feedback på insikterna genom mentimeterfrågan som vi ställde:

Diagram

Vad händer inom Smart industri under 2021?

Sedan 2016 har vi jobbat med åtta uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, och jobbar vi med två uppdrag, Robotlyftet och Smart industri i regionerna. I arbetet med uppdragen har vi mobiliserat regioner och företag att fokusera på industrin och industriell utveckling, modeller och verktyg har utvecklats och vi har lärt oss massor tillsammans med våra samarbetspartners som regionerna, IUC, RISE och Teknikföretagen. Detta hoppas vi ska komma företagen till nytta, både genom industrirelevanta projekt inom React-EU och under den kommande ERUF-perioden.

I Robotlyftet är det fullt fokus på att få in fler ansökningar om automationscheckar från små och medelstora tillverkande företag. Företag kan ansöka fram till den 30 juni. Uppdraget Smart industri i regionerna avslutas till sommaren, och här blir resultatkommunikationen särskilt viktig.

Bild över tre personer från inspelningen av smart indistridagarna