Tillväxtverket

Ta del av konferensen Cirkulär ekonomi i Sverige, Norden och EU

I början av december anordnade Delegationen för cirkulär ekonomi en konferens under rubriken Cirkulär ekonomi i Sverige, Norden och EU – så arbetar vi mot samma mål.

På programmet fanns en lång rad talare som presenterade exempel på hur man arbetar för cirkulär ekonomi på både nationell och internationell nivå. EU, OECD, Nederländerna och Finland, samt en rad svenska myndigheter och företag.

Dessutom presenterade delegationens expertgrupper sina förslag på styrmedel som skulle kunna skynda på arbetet mot en cirkulär ekonomi inom sina olika arbetsområden.

Nu finns den fullmatade konferensen i filmad och textad version som kan ses på youtube:

https://www.youtube.com/channel/UChAmFV4fcPIVG6SzrKwiUiw