Tillväxtverket

Så får vi rull på arbetet med service

Nu finns en formel för framgångsrikt servicearbete. Den ser ut som en cykel! Här berättar Camilla Jägerhem och Erika Holmgren om hur de nu vill sprida kunskap om framgångsfaktorer de samlat ur projekt från Gällivare till Skåne. Premiären blir på Lokalekonomidagarna på torsdag.

Två kvinnor står vid varsin cykel

För fyra år sedan fick Tillväxtverket 210 miljoner till piloter som skulle få till bra servicearbete på sin ort. Det blev 63 projekt och alla hade olika planer på hur de skulle göra.

– Vi har följt projekten noga, eftersom vi var nyfikna på vad de kom fram till. Därför har vi samarbetat med en konsult som djupintervjuat 20 av dem i början, i mitten och när de avslutat sina projekt, säger Erika Holmgren.

– Det var då vi lade märke till att några ord alltid dök upp i samband med framgång och andra ord förekom vid bakslag. Vi började fundera: Det kanske finns en formel för när det fungerar, säger Camilla Jägerhem.

Kreativa tankar för att komma ett steg längre

De ordnade en workshop med kollegor och kom fram till att av alla viktiga ord, var samverkan det viktigaste. Det var som ett nav kring allt snurrade. Det här ville de kommunicera på ett nytt sätt och hade därför ett kreativt möte med vår kommunikationsbyrå.

– Det var verkligen kreativt, skrattar Camilla. Först hade vi en tanke om en slingrade ordorm som rullade, men till slut landade vi i en cykel som bär alla delar som är viktiga för att komma framåt. Och den rullar på om och om igen.

Företag i landbygder fungerar som kugghjul för varandra

Målet med hela arbetet är alltså att stärka tillgängligheten till kommersiell service på flera olika nivåer.

– I tätare strukturer fungerar service av sig självt på kommersiella grunder. I glesa områden betyder servicen mycket för företag och boende, men har inte lika stor kundkrets. Då måste man samarbeta. Hur kan jag driva ett företag som är ett kugghjul för andra på orten, säger Erika och Camilla fyller i:

– Ibland kan en affär gå mycket bra trots litet kundunderlag. Då kanske det handlar om att en busshållplats ligger i närheten av affären och skulle den tas bort, kan det vara avgörande för om platsen har service eller inte i framtiden, och just därför är det sammanhållna tänket kring servicearbete så viktigt för en ort.

Premiär på Lokalekonomidagarna

På torsdag ska Camilla presentera formeln, som i sin tur alltså bygger på publikationen Med samverkan som nav. Det sker på Lokalekonomidagarna, som Sveriges lantbruksuniversitet, ordnar. Hon riktigt längtar efter att få sprida den här kunskapen till regionerna som arbetar med serviceplaner, till kommuner och till oss kollegor.

– Det här resultatet har kommit till genom samarbete. Kollegor har bidragit med tid och tankar. Cheferna har låtit oss fortsätta arbeta fram formeln och vi har inte fått en hink med kallt vatten över oss så vi slocknat. En tillåtande miljö är verkligen viktig när man vill komma lite längre än vanligt. Och vi ville inte bara publicera en publikation, färdigt med den, utan sprida kunskapen, eftersom det här är så viktigt för att få företag i hela Sverige.

Vill du veta mer om hur vi får service att funka på en ort?

På webben har vi gjort en kortversion av publikationen Med samverkan som nav och ger exempel på orter som har erfarenhet av de olika stegen i formeln.

Där finns också filmen Så får vi service att funka i hela landet.

Två kvinnor cyklar

Fotograf: Tobias Flodin