Tillväxtverket

22 myndigheter för landets landsbygder

I förra veckan hade Gunilla Nordlöf träff med kollegor från 21 andra myndigheter. Gemensamt ska de alla bidra till nya geografiska glasögon och sätta både regional utveckling och landsbygder mer tydligt på kartan.

Datorskärm med små rutor med personer

Kriser skapar mycket nytt. När Gunilla Nordlöf hälsade välkommen sa hon att corona har skapat många nya och effektiva samarbeten, som vi även kan ha nytta av i arbetet tillsammans för regional utveckling och Sveriges landsbygder.

Statssekreterare Per Callenberg berättade att politikområdet regional tillväxt nyligen har bytt namn till regional utveckling. Namnbytet visar ett större fokus på hållbarhet.

Ny nationell strategi för regional utveckling nästa år

– Regeringen arbetar nu fram en ny nationell strategi för regional utveckling, som ska vara klar under nästa år. Där går hållbarhet ur alla tre dimensioner som en röd tråd genom hela strategin, sa Per Callenberg.

Strategin har även ett antal prioriteringar, där en av dem fångar in det övergripande målet för en sammanhållen landsbygdspolitik om likvärdiga möjligheter till arbete, boende och välfärd. Andra prioriteringar är:

  • Innovation, förnyelse och omställning samt entreprenörskap och företagande,
  • Tillgänglighet genom digital kommunikation och transportinfrastruktur,
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Det räcker inte att förstå - vi måste agera

Vår kollega Klas Fritzon är koordinator för landsbygdsuppdraget och han lyfte att det inte räcker att se landet som helhet, inte heller regioner, utan det finns fler viktiga variationer.

– Vi ska inte bara förstå olikheterna, utan måste fatta nya typer av beslut, sa Klas Fritzon.

Tillväxtverket har hört av sig till alla landsbygdskommuner och studien visar att det finns en oro för att staten drar sig tillbaka, vilket skapar otrygghet. Kommunerna har stora skillnader i behov, beroende på vilken typ av landsbygdskommun det handlar om.

– Vi får alltså inte falla i fällan av att ta ett förenklat stad-landperspektiv. Vi behöver ha förmågan att se alla olika typer av områden däremellan, sa Klas Fritzon.

Viktigt att göra landsbygder attraktiva för unga

Hur vet vi då hur det går för landsbygderna? Gunnar Lindberg, vår kollega och analytiker har spelat in indikatorer i budgetpropositionen kring flyttmönster, bredband och tillgång till service.

Ett annat samarbete handlar om att kartlägga hur landsbygdsperspektiv finns med i myndigheters verksamhet. Där behöver vi alla bli bättre och vår kollega Elisabet Olofsson ska nu bjuda in myndigheterna att delta i arbetet med att ta fram och testa bra arbetssätt i en samlad guide.

Därefter blev det ett samtal mellan myndigheterna. Flera lyfte just landsbygdernas möjligheter att gå före i arbetet med hållbar omställning och även hur viktigt det är att landsbygder är attraktiva för unga, både när det gäller möjligheter till utbildning, jobb och en rik fritid.

Vill du veta mer om landsbygder? Få tips om projekt som pågår inom digitalisering och besöksnäring? Läs mer här.

Vi lyfte även att vi har geografi som en del av vår inkluderande kommunikation. Här finns vår guide.