Tillväxtverket
eu-logotyp

Hur används Regionalfonden för att möta de nya utmaningarna?

Under våren fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden kan möta effekterna av covid-19. Hittills har 300 miljoner kronor beviljats till små och medelstora företag. Så här har pengarna fördelats.

Flaggor Eu och svensk

När uppdraget kom genomfördes programändringar i de pågående regionalfondsprogrammen. Man omfördelade pengar snabbt för att genomföra extrainsatta utlysningar där hittills totalt 300 miljoner kronor har beviljats stöd till små och medelstora företag.

En uppföljning visar att de beviljade stöden innehåller en mix av insatser för kortsiktig återhämtning och långsiktig omställning och förväntas nå omkring 7 000 företag.

Investeringarna på 300 miljoner kronor fördelas på följande sätt:

  • 155 miljoner kronor för rådgivning och coachning till företag, till exempel företagsjourer.
  • 70 miljoner kronor för branschsatsning på en besöksnäring i kris.
  • 52 miljoner kronor för regionala investeringsstöd för omställning i företag.
  • 23 miljoner kronor för digitaliseringsåtgärder till nytta för företag.

Tillväxtverket genomför också i samarbete med en extern part en uppföljning av pågående projekt. Analysen ska beskriva om, hur och varför projektens inriktning justerats som en följd av covid-19 utbrottet och den nya ekonomiska situationen. Analysen ska också bedöma vilka nyttor och resultat som åstadkommits i dessa projekt och om det finns regionala eller branschmässiga skillnader. Resultatet kommer att presenteras i december 2020.

Kontakt

Patrik Sällström
namn.efternamn@tillvaxtverket.se